Placówka oferuje następujące usługi:

Usługi podstawowe

Usługi medyczne

Usługi rehabilitacyjne

Usługi socjalne

Usługi pielęgniarskie

Usługi opiekuńcze

Usługi terapeutyczne

Usługi religijne